VALPBILDER ÅTTONDE VECKAN

Valpbilder

Nr 2 är nu redo
att flytta.

Nr 6 har hittat påsen med
grisöron Att han är matglad
märks på hans vikt!
NR 1: 5,5 KG
NR 2: 5,8 KG
NR 3: 4,9 KG
NR 4: 5,9 KG
NR 5: 4,3 KG
NR 6: 6,2KG

Nr 1, Svassas Do It Right.

Nr 2, Svassas Do It Again

Nr 3, Svassas Do It For Fun.

Nr 4, Svassas Do It My Way

Nr 5, Svassas Do It With Grace.
Tiken är nu ensam kvar
hos oss och väntar på
någon som vill ta
hand om henne.

Nr 6, Svassas Do It Perfect.

Det är viktigt att
kolla så att allt
kommer med i
flytten.

Webmaster: Svassas Kennel